เที่ยวภาคเหนือตามรอยพระราชกรณียกิจ

พระราชกรณียกิจ  โครงการหลวงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากทางภาคเหนือของประเทศไทยเรานั้นมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ทำให้ชาวบ้านนั้นไม่สามารถปลูกพืช


ชาวบ้านจึงทำอาชีพเกษตรกร และปลูกฝิ่น ซึ่งในกฎหมายของประเทศไทยนั้นการปลูกฝิ่นหรือมีฝิ่นในเขตพื้นที่ประเทศไทยนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงทำให้เกิดโครงการหลวงในพื้นที่ต่างๆตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ขึ้น เมื่อก่อนโครงการหลวงเกิดขึ้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวมากนัก แต่พอยุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป มีการเผยแพร่โครงการต่างๆใช้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวต่างๆนิยมเข้าไปท่องเที่ยวที่โครงการหลวง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนพื้นที่ ทำให้เกิดจากซื้อขายพืชผลหรือของฝากต่างๆที่ชาวบ้านเป็นคนทำ เกิดทำให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การปลูกฝิ่นและการทำสิ่งผิดกฎหมายลดลงไปเลยล่ะครับ

วันนี้ผมจะมาพานักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมเดินทางทำความรู้จักโครงการหลวงต่างๆทางภาคเหนือกันครับว่ามีที่ไหนบ้าง และแต่ละที่นั้นมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวอย่างเราๆได้เข้าไปสัมผัสกัน

1.สถานีหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นสถานที่เกษตรที่ปลูกผักพืชพันธ์เมืองหนาว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นเขตที่อยู่ในที่สูง และพบว่าเมื่อถึงฤดูหนาวจะมียอดแม่คะนิ้งเกิดขึ้นที่ดอยแห่งนี้อีกด้วย

2.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นโครงการหลวงที่ให้ความรู้และสนับสนุนให้ชาวบ้านนั้นทำไร่เลื่อนลอย และเป็นโครงการหลวงที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมวิถีชีวิตของชาวม้งที่การการเกษตรอีกด้วย ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมไปในช่วงฤดูหนาวกัน เพื่อไปสัมผัสอากาศหนาว และยังมีลานกางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อตื่นเช้ามาจะได้ดูหมอกกันได้เลยอีกด้วยล่ะครับ

3.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

เป็นโครงการหลวงที่เปิดเพื่อสนับสนุนให้ชาวปกากญอได้มีอาชีพเสริมจากการทำการเกษตรมีการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวไว้จำหน่าย ละมีเสื้อผ้าที่ชาวปกากญอนั้นรวมกลุ่มกันทอ เป็นงานฝีมือที่มีความสวยงาม และไม่สามารถหาซื้อลอกเลียนแบบได้ที่ไหน

 

4.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  จังหวัด แม่ฮ่องสอน

เป็นศูนย์พัฒนาที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาวิถีความเป้นอยู่ของชาวม้งและชาวกระเหรี่ยงให้มีอาชีพกัน โดยภายในโครงการหลวงแม่ลาน้อยนั้น จะเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกกาแฟ เพื่อส่งขายไปทั่วประเทศไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ และนอกจากนี้ยังมีแหล่งทั้งเที่ยวต่างๆที่อยู่ไม่ไกลจากโครงการหลวง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกสบาย และยังมีบริการลานกางเต้นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสอากาศธรรมชาติตลอดคืน

และที่ผมได้กล่าวมานี้เป็นเพียงโครงการเล็กๆน้อยเพียงไม่กี่โครงการหลวงเท่านั้น จริงๆแล้วมีการก่อตั้งโครงการหลวงไว้เยอะแยะมากมากเกิน 100กว่าโครงการที่รอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาสัมผัสละหาความรู้เพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั้นมีอาชีพกันครับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*