อาการของโรคต่างๆ

โรคมะเร็งผิวหนัง  เป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นรอบๆผิวหนัง เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากความผิดแปลกสำหรับในการเจริญวัยรวมทั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์ผิวหนังจนกระทั่งแปลงเป็นเซลล์ของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งผิวหนังเป็นโรคที่เจอในประเทศไทยได้น้อย ดังนี้จากสถิติปัจจุบันในปี พุทธศักราช2556 โดยสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามีผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งรายใหม่เป็นเพศผู้น้อยมาก ในตอนที่ในผู้หญิงเจอเพียงแต่ 1.91% จากผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับบริการทั้งสิ้น 3,925 คนทั่วราชอาณาจักร…..

catchingacold

อาการหวัด (Common Cold) เป็น โรคที่มีต้นเหตุเนื่องมาจากการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสรอบๆฟุตบาทหายใจส่วนต้น เป็นต้นว่า จมูก คอ ไซนัส แล้วก็กล่องเสียง โดยเชื้อที่ส่งผลให้เกิดหวัดมักเป็นเชื้อไวรัสประเภทไม่ร้ายแรง แล้วก็สามารถหายได้ด้านใน 1-2 อาทิตย์ การดูแลรักษาหวัดทำได้ด้วยการใช้ยา พร้อมกันกับการนอนพัก รวมทั้งกินน้ำเยอะๆๆ